شنبه, 10 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۴:۳۰:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
برگزاری دوره آموزشی پرسنل جدیدالورود

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ترالی کد-

برگزاری دوره آموزشی عملی cpr - 

برگزاری دوره آموزشی نحوه کار با الکتروشوک-

پرسنل جدیدالورود مورخ 98/09/06

  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0