جمعه, 28 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۴:۴۷:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ 
ارزیابی شاخص های حوزه سلامت در نشست مدیران اجرائی بیمارستان
عملیاتی نمودن راهبردهای اساسی ارتقاء سلامت در بیمارستان با محوریت "رضایتمندی بیماران - شاخصی از کیفیت خدمات" الزامی ست.

نشست مشترک مدیران اجرائی مرکز با هدف شناسایی فرصتهای بهبود کنترل داخلی و ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای پیش بینی شده با محوریت "رضایتمندی بیماران - شاخصی از کیفیت خدمات" و تعامل و هماهنگی در خصوص گسترش فعالیت های حوزه درمان و عملیاتی نمودن راهبردهای اجرایی نمودن ارتقاء سلامت،  در تاریخ 15شهریور 99 برگزار شد.

در این جلسه با مشارکت کلیه اعضاء در ارائه راهکارهای مناسب  پیرو  بررسی مشکلات جاری، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0