جمعه, 28 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۷:۹:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ 
پیام ریاست و مدیریت در گرامیداشت روز كارمند
کار و فعالیت کارمندان، به عنوان عضو فعال جامعه و خدمتگزار ملت، شایسته تقدیر و قدردانی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0