جمعه, 28 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۷:۰:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ 
بازدید تیم مدیریتی ارزیابی بیمارستان از بخش post partum
تیم مدیریتی ارزیابی درون بخشی بیمارستان، امروز سه شنبه 11 شهریورماه 99 بررسی سنجه های اعتباربخشی را در بخش post partum مورد ارزیابی قرار دادند.

تیم مدیریتی ارزیابی درون بخشی بیمارستان، امروز سه شنبه مورخ 11 شهریورماه 99 بررسی سنجه های اعتباربخشی را در بخش post partum  مورد ارزیابی قرار دادند.

در این ارزیابی که نزدیک به 10 نفر از همکاران در حیطه های مختلف حضور داشتند معیارهای ابلاغی اعتباربخشی مورد بررسی قرار گرفت. نحوه ارزیابی بیشتر به صورت مشاهده فرآیندها به صورت عینی و همچنین بررسی مستندات جاری صورت گرفت.

در این بازدید مدیریت پرستاری و مامائی مرکز، ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسان تیم ارزیابی، از ایشان خواست با نگاه موشکافانه، سنجه ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوان نقاط ضعف را شناسایی و برطرف نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0