يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۸:۳۹:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 
بازدید ریاست دانشكده پزشكی و هیات همراه از پاویون رزیدنت ها و اینترن ها...
نظر به اهمیت تحقق رسالت مهم مراکز آموزشی درمانی در خدمت رسانی به بیماران و افراد نیازمند به خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب برای حضور دانشجویان، بیمارستان بازدید شد...

نظر به اهمیت تحقق چشم انداز و رسالت مهم مراکز آموزشی درمانی در خدمت رسانی به بیماران و افراد نیازمند به خدمات تشخیصی و درمانی و همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب برای حضور دانشجویان در بخشهای مختلف بیمارستانهای آموزشی، دکتر اعرابی ریاست دانشکده پزشکی، دکتر پورآقا مدیریت امور آموزشی دانشگاه و هیات همراه در تاریخ 5 تیرماه 1400، از پاویون های دانشجویان (رزیدنت/اینترن) مرکز آموزشی درمانی کمالی بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان روند مشکلات دانشجویان  قرار گرفتند...💫

دکتر اعرابی در این بازدید، به اهمیت نقش معاونت آموزشی بیمارستان در راستای برقراری نظم و فراهم آوردن شرایط مناسب آموزشی برای تحقق حداکثر بهره برداری آموزشی تاکید گردید، تا در این رهگذر از یک سو خدمت رسانی به مراجعین بیمارستانها به بهترین نحو انجام شود و از سوی دیگر دستیابی به اهداف آموزشی فراگیران در رشته های مختلف حاصل شود...✨

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0