يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۷:۲۱:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 
چهارمین نشست آموزشی "آشنایی با نحوه تدوین برنامه های عملیاتی"
هدف از برگزاری این جلسه دستیابی به پیامد آن: آگاهی از ماهیت و الگوهای برنامه‌ریزی عملیاتی (تمرین و گزارش تحلیلی) توسط مدیران ارشد و میانی میباشد...

چهارمین نشست آموزشی "آشنایی با نحوه تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی" واحدهای تحت پوشش مرکز آموزشی درمانی کمالی در اردوگاه شهید رجائی واقع در محمدشهر کرج روز یکشنبه مورخ 20 تیرماه 400 برگزار شد.

دکتر محمدی در مصاحبه با روابط عمومی بیمارستان عنوان کرد: هدف از این نشست ، آموزش تدوین گام های اجرائی برنامه عملیاتی با ایجاد بستر مناسب جهت افزایش مشارکت همکاران جهت تنظیم برنامه عملیاتی واحد و بحث  تبادل نظر بین سرپرستاران و مسئولین واحدها میباشد.

آقای رضایی نیز برنامه عملیاتی را با رویکرد برنامه محوری مرکز برای رسیدن به نتیجه مطلوب برشمرد که حاصل تجربه مدیریتی (مدیران ارشد و مدیران میانی) و برخواسته از اطلاعات بدست آمده از نظرسنجی در مجموعه بوده است و مطمئنا، پایش لحظه ای تحلیل عملکرد را میطلبد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0