جمعه, 12 آذر 1400
  • ساعت : ۱۹:۴۵:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
    /  2
بازدید تیم مدیریتی دانشگاهی بررسی وضعیت پیاده سازی فرم مددكاری اجتماعی بیمارستان
نظر به اهمیت پیاده سازی فرم مددکاری اجتماعی بیمارستان با محوریت اداره مددکاری دانشگاه و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه بازدید مشترک تیم کارشناسی از بیمارستان صورت پذیرفت.

این سناریو که از بهمن ماه 99 که با محوریت اداره مددکاری دانشگاه و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در راستای عملیاتی نمودن استانداردهای ابلاغی وزارت متبوع در بستر وب طراحی و تنظیم شده است با اجرای پایلوت در سطح بیمارستان جهت بررسی  نرم افزار طراحی شده برای  مددکاران اجتماعی انجام شده و هدف این ست که مددکار بتواند به راحتی فرم های سیستمی را در نرم افزار تکمیل نماید و بر اساس ثبت شرایط پیگیری وضعیت بیماران/ پیاده سازی فرایندهای مددکاری طبق  گام های پیش بین شده در سامانه، تصمیم گیری نماید.

25 ابان ماه 1400

منبع خبر
روابط عمومی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0